Firma van Dijk

Kees van Dijk

Kees van Dijk

Firma J. en C.H. van Dijk

Kees en Ingrid van Dijk
Rhijnauwenselaan 18, 3981 HH, Bunnik

Al zeven generaties woont de familie Van Dijk op boerderij Hofstede Rhijnauwen te Bunnik. Op dit moment zijn dat Kees en Ingrid van Dijk die samen een veehouderij- en fruitteeltbedrijf runnen. De veehouderij bestaat uit vleesvee, melkkoeien en schapen. Daarnaast hebben zij in totaal drie hectare waarop vier verschillende soorten appels geteeld worden en zes hectare waarop twee soorten peren geteeld worden – alles op milieuvriendelijke wijze.

Ingrid van Dijk: “Op ons bedrijf wordt kringlooplandbouw toegepast. Dat betekent dat wij zo veel mogelijk voorzien in eigen behoeften en ook de afvalstoffen (zoals mest) weer gebruiken op het land en in de boomgaarden. Wij proberen bij alles wat wij doen rekening te houden met het milieu. Het fruit wordt daarom ook onder Milieukeur geteeld. Daarin zijn de aangesloten bedrijven bij Hartfruit uniek in Nederland. Hartfruit maakt het mogelijk voor diegenen die deze manier van werken waarderen rechtstreeks fruit bij ons af te nemen. Als afnemer hebt u dan de zekerheid dat u een lekker én milieubewust geteeld product koopt.”