Bloemetjes en de Bijtjes

Bloemetjes en bijtjes, weet u er iets van?

Vijf fruittelers, samenwerkend onder de naam Hartfruit, besloten op onderzoek uit te gaan. Op deze website kunt u lezen wat zij ontdekten. Wilt u daar meer van weten? Lees dan verder op deze website. Vraagt u zich af wie deze appel- en perentelers precies zijn, neem een kijkje op www.hartfruit.nl.

Met het project Appels – de bloemen en de bijen, is gekeken hoe met behulp van het zaaien van bloemenranden in en om de boomgaarden, de biodiversiteit van deze boomgaarden verbetert kan worden.

Bijen spelen een cruciale rol bij de teelt van fruit. Zowel de honingbij die leeft in zwermen, als de ‘wilde bij’ die meestal een solitair bestaan heeft, spelen een grote rol bij de bestuiving van het fruit. Als de bomen in bloei staan, is er in de boomgaard genoeg voedsel voor de bijen. Maar daarvoor en vooral de maanden erna, is dat minder. Door het zaaien van bloemen waarbij het hele seizoen altijd wel een paar bloeien, zou er meer voedsel in de buurt zijn voor de bij. Bovendien trekken sommige bloemen bepaalde nuttige insecten aan, kunnen die in de praktijk helpen om plaaginsecten te bestrijden in de boomgaard?

Boomgaarden zijn veelal efficiënt ingericht, om een zo hoog danwel goed mogelijke productie te kunnen behalen. Overhoekjes zijn vaak verdwenen. Dat betekent dat het vrijmaken van plek voor bloemenranden een kostenplaatje met zich mee brengt. Kan er een systeem bedacht worden waarin niet alleen de teler, maar de hele keten van teler tot en met de consument, verantwoordelijkheid neemt voor een duurzamere teelt?

“Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Subsidieregeling energie en innovatie (SEI), Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland”.

Onderzoek

Projectonderzoek-2015-08-06-14.21.15